Aansprakelijkheid
De inhoud van 'bij Nederlanders op Vakantie .NL' is met de grootste zorg samengesteld. In praktijk kan het voorkomen dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
'Bij Nederlanders op Vakantie .NL' is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende wet.  

Actualiteit van gegevens
'Bij Nederlanders op Vakantie .NL' besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden binnen de inhoud van 'bij Nederlanders op Vakantie .NL', waaronder hyperlinks naar informatie van derden, kunnen echter voorkomen. 'Bij Nederlanders op Vakantie .NL' alsmede de aan haar gebonden ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

'Bij Nederlanders op Vakantie .NL' is géén bemiddelaar of directe verhuurder van de op de website vertoonde accommodaties. Wij zijn niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie van de advertenties.